Logo UVN

Konferencia vojenskej medicíny (MILMEDKON) 2023

Na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši sa 4. až 5. októbra 2023 konalo prestížne podujatie Milmedkon 2023, ktoré bolo opäť príležitosťou na zdieľanie najnovších zdravotníckych poznatkov, špičkových technológií a postupov v starostlivosti o pacientov. Počas konferencie boli za prítomnosti zástupcu riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN (ďalej len ÚVN)  brig. gen.v.v. MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH ocenení viacerí príslušníci civilného i vojenského zdravotníctva.

Konferenciu vojenskej medicíny (Milmedkon) už tradične organizovali hlavný lekár Ozbrojených síl SR brigádny generál MUDr. Roman Jantoš v spolupráci s riaditeľom Ústrednej vojenskej nemocnice SNP – FN Ružomberok doc. MUDr. Robertom Rusnákom PhD. a Slovenskou lekárskou spoločnosťou. Na konferencii sa zišli zástupcovia všetkých relevantných skupín a inštitúcií vo vojenskej medicíne.

Táto spoločná aktivita pre civilných zdravotníckych zamestnancov ÚVN a vojenských zdravotníkov, bola zameraná na výmenu skúseností v oblasti civilného a vojenského zdravotníctva, vývoj v službách obranného zdravotníctva, najnovšie poznatky z oblasti urgentnej medicíny, chirurgických odborov ale i ostatných dostupných diagnostických a terapeutických možností, ktoré môžu byť využité i pi riešení krízových situácií.

Okrem odborných prednášok z oblasti vojenskej medicíny, urgentnej medicíny, chirurgie, anestéziológie, traumatológie, ortopédie, z oblasti laboratórnej diagnostiky a verejného zdravotníctva, bolo súčasťou programu konferencie tiež ocenenie príslušníkov vojenského zdravotníctva, ako aj zdravotníckych pracovníkov ÚVN. Bronzovou plaketou nemocnice boli ocenení MUDr. Peter Kozák, PhD., Mgr. Anna Herinková, RNDr. Miroslava Mrvová, plk. MUDr. Ivana Gutzelnig, Iveta Hološová. Pamätný odznak VeVZ získala nrtm. Mgr. Dagmar Sumerová, MSc. a ďakovný list veliteľa VeVZ si prevzali kpt. MUDr. Ivana Juríková a kpt. Mgr. Lukáš Halaj.

Všetkým oceneným patrí srdečné poďakovanie. Lekárske konferencie sú podujatia, na ktorých sa stretávajú zdravotnícki pracovníci a odborníci z priemyslu, aby diskutovali o najnovšom vývoji v oblasti medicíny. Tieto konferencie sú vynikajúcou platformou na výmenu nápadov, zdieľanie poznatkov a učenie sa o nových medicínskych objavoch.