Logo UVN

RUŽOVÝ OKTÓBER V ÚVN – 15. október 2023

Pri príležitosti Ružového októbra, ktorý sa oslavuje každý rok 15. Októbra a ktorý je venovaný boju proti rakovine prsníka, chceme pripomenúť pacientom dôležitosť včasného odhalenia rakoviny prsníka, ktorá umožňuje odhaliť nádory v počiatočnom štádiu a zachrániť tak životy. Ľudia tak na celom svete chcú prostredníctvom ružovej stužky zvýšiť povedomie o dôležitosti prevencie a rutinného skríningu pre včasnú diagnostiku rakoviny prsníka.

Rakovina prsníka alebo karcínom prsníka je zhubná rakovina prsných žliaz. Rakovina prsníka je najčastejším typom rakoviny a zároveň najčastejším typom rakoviny u žien, ale zároveň aj najrýchlejšie podchyteným a liečeným.

Ako dobre sa dá liečiť, závisí predovšetkým od toho, či je nádor zistený a liečený v počiatočnom štádiu. Prvým krokom v prevencii rakoviny prsníka je samovyšetrenie. To by mala žena absolvovať, najlepšie v sprche a po menštruácii, každý mesiac.

Prevencia rakoviny prsníka by mala začať od 18 rokov prostredníctvom USG, do 40 rokov a každé dva roky. Od 40 rokov sa preventívne prehliadky realizujú prostredníctvom mamografie. „Na Slovensku má nárok na bezplatné skríningové mamografické vyšetrenie každá 50-69 ročná žena – každé dva roky. Ženám so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka sa odporúča absolvovať mamografiu každý rok,“ hovorí MUDr. Jana Jurášová, mamodiagnostička ÚVN SNP Ružomberok – FN.

Mamografický skríning na Slovensku začal v septembri 2019. Aktuálne je na Slovensku 19. Skríningových pracovísk. Skríningové centrum ÚVN zabezpečuje kopmplexne riešenie a zároveň aj doriešenie v rámci ÚVN „Asi 20% z celkového počtu u nás liečených onkologických pacientov sa lieči na karcinóm prsníka. Rakovina prsníka je aj u mužov, ale je zriedkavá, je zastúpená len 1% v rámci všetkých nádorových ochorení. V súčasnosti liečime troch pacientov s týmto ochorením. Pracoviská našej kliniky poskytujú pacientkam komplexnú liečbu pri karcinóme prsníka, ktorou sú farmakologická liečba liekmi a liečba žiarením,“ priblížil situáciu v ÚVN MUDr. Roman Podoba, PhD., prednosta kliniky radiačnej a klinickej onkológie ÚVN.

Zdravotné poisťovne dokonca posielajú ženám, ktoré sa nezúčastnili mamografie viac ako 2 roky, pozývacie listy. Aj napriek tomu štatistiky poukazujú na nízke počty vyšetrení – pod 30%. „Naše skríningové centrum ročne zachytí 50 – 60 novozistených prípadov rakoviny prsníka v tomto regióne v priebehu roka. Oproti predchádzajúcim rokom je to nárast z 2,5 tisíc do 5000žien. Aj napriek tomuto nárastu je to stále málo,“ uzavrela to MUDr. Jana Jurášová, mamodiagnostička.

Problémom ostáva, že muži nemajú vedomosť o takomto ochorení a čo je zrejme častejšie, aj pri podozrivom náleze odkladajú návštevu lekára. U mnohých žien je tiež zakotvený strach a predsudky z vyšetrenia. V súčasnej dobe sú dávky žiarenia už zanedbateľné. Na Slovenskú sú k dispozícii digitálne mammografy, ktoré znižujú dávky žiarenia a kompresiu prsníka. Žena cíti mierny tlak, ale nie bolesť.

V boji proti tejto chorobe je však nevyhnutný pravidelný skríning a preto je dôležité neustále apelovať na ľudí, aby to nepodceňovali a zvýšiť informovanosť ohrozenej populácie o skríningu. Význam vzdelávania o tejto chorobe preto nemožno podceňovať.