Logo UVN

DOTAZNÍK: Zdravotná dopravná služba

Vážení pacienti!

Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý je určený Vám, pacientom, ktorí využívajú alebo využili našu zdravotnú dopravnú službu.

Cieľom dotazníka je zhodnotenie stavu zdravotnej dopravnej služby Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN a zistiť  skúsenosti, preferencie a očakávania pacientov so zdravotnou dopravnou službou Ústrednej vojenskej nemocnice.

Stačí ak kliknete na DOTAZNÍK, presmeruje Vás to na dotazník, kde vyplnite svoje anonymné údaje. Otázky si pozorne prečítajte a z ponúknutých možností prosím vyberte tie, ktoré sa najviac približujú Vášmu názoru. Všetky získané informácie budú anonymné a korektne spracované.

DOTAZNÍK

Ďakujeme! Na Vašom názore nám záleží.