Logo UVN

Mladá krv na hematológii

V utorok 10.októbra 2023 a vo štvrtok 12.októbra.2023 sme privítali na našej Klinike hematológie a transfúziológie mladých darcov krvi – študentov zo Strednej zdravotnej školy (SZŠ) M.T. Schererovej Ružomberok.

„Pred približne mesiacom som bola oslovená SZŠ M.T. Schererovej Ružomberok p. Drozdíkovou či by sme ich študentom, umožnili darovať krv. Študenti, ktorí sú zapojení cez projekt Erazmus + mali za úlohu v rámci projektu urobiť niečo nezištné a tak pomôcť, oni si vybrali tento typ pomoci, za čo sme im nesmierne vďační,,“ uviedla vedúca sestra Kliniky hematológie a transfuziológie Mgr. Jana FILICKÁ, PhD, MPH.

Stredná zdravotná škola M.T. Schererovej sa zapojila cez SAAIC (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu), Národnú agentúru programu Erazmus + pre vzdelávanie a odbornú prípravu. „Oslovili nás takto prvýkrát a je to pre nás veľkým benefitom. Vízia do budúcnosti je taká, že budeme participovať na takýchto projektoch so získaním novodarcov a darcov“, uzavrela vedúca sestra Kliniky hematológie a transfuziológie.

Darovanie krvi je život zachraňujúcim opatrením. Ľudia dostávajú krvné transfúzie z mnohých dôvodov – ako je chirurgický zákrok, zranenie, choroby a poruchy krvácania. A Jedno darovanie krvi môže zachrániť až tri životy.