Logo UVN

Ružomberská kvapka krvi 2023

Bez darovania krvi by sa mnohé lekárske procedúry, ktoré podstupujeme, nemohli uskutočniť. Dôsledkom toho 11. septembra 2023 zorganizovalo opäť Občianske združenie Ružomberčan a Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN (ÚVN) trinástu akciu pod názvom Ružomberská kvapka krvi. Lekári sa musia, aby mohli vykonávať širokú škálu život zachraňujúcich a život zlepšujúcich liečebných postupov, spoliehať na darcovstvo krvi. Rozmanití ľudia sa tak spojili pre túto ušľachtilú vec , ktorá sa teraz stáva pravidelným miestom, kde spoločne pomáhajú mnohým ľuďom. Tento rok na výzvu zareagovalo 34 dobrovoľných darcov krvi. Do odberových kresiel v ÚVN si opäť sadli nielen pravidelní darcovia, ale našli sa aj takí, ktorí prišli krv darovať prvýkrát. S pokrokom v zdravotnej starostlivosti a nárastom počtu pacientov v celej krajine sa zvyšuje aj dopyt po krvi a krvných produktoch. „Veľmi pozitívne vnímam túto krásnu aktivitu Občianskeho združenia Ružomberčan, ktorá sa koná dva-trikrát do roka. Ľudia pomáhajú našej nemocnici, našim pacientom. Oni darujú kus seba, svoju krv. Vždy, keď bolo treba sme sa aj sami obrátili na naše občianske združenie a ono vyšlo nemocnici v ústrety,“ povedal pre portál Žijem v RK prednosta Kliniky hematológie a transfuziológie vojenskej nemocnice MUDr. Jaromír Tupý, PhD. Prostredníctvom takýchto akcii pomáhajú darcovia zmierniť nedostatok dodávok krvi ľuďom v núdzi a zabezpečiť, aby každý dostal potrebnú krvnú skupinu. Okrem podujatí na darovanie krvi môžete darovať krv aj v Klinike hematológie a transfuziológie ÚVN SNP Ružomberok – FN dvakrát týždenne, v utorok a štvrtok. Na odber je potrebné prihlásiť sa telefonicky na čísle 044/438 2401v pracovných dňoch od 10:00 do 12:00 hod a od 13:00 do 15:00 hod.