Logo UVN

Ústredná vojenská nemocnica napreduje v kvalite o starostlivosť pacientov, otvorila nové pracovisko v oblasti diagnostiky a zrekonštruovanú kliniku infektológie

Riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN doc. MUDr. Robert Rusnák, PhD. 28.augusta 2023 za účasti ministra obrany Martina Sklenára a ďalších hostí slávnostne otvorili nové priestory pre Ústav bioptickej diagnostiky (ÚBD), ako aj zrekonštruovanú kliniku infektológie.

Po 20 rokoch sa tak personál spolu s vybavením sťahuje zo starých priestorov v areáli bývalej štátnej nemocnice do nadčasových moderných priestorov ÚBD, ktoré zlepšia podmienky práce špecialistov, ktorá je kľúčová pri stanovení diagnóz ochorení. ÚVN takto denne vyhodnocuje v priemere až 300 bioptických vzoriek.

„Cieľom  bolo zrealizovať stavbu s maximálnym možným využitím. Presťahovaním ústavu do nových, zrekonštruovaných priestorov sme chceli  zaistiť kvalitnejšiu prácu, v krajších a modernejších priestoroch, ktoré si zaslúžili aj zamestnanci ÚBD. Zároveň sa vytvoril priestor na rozvíjanie molekulárnej genetiky – nové laboratórium, ktoré je jedno z najmodernejších na Slovensku,” uviedol pri otvorení riaditeľ nemocnice doc. MUDr. Robert Rusnák, PhD. Zároveň priblížil prínos nových diagnostických molekulárno-genetických metód v prospech presnej a komplexnej diagnostiky niektorých onkologických ochorení a následnej špecifickej onkologickej liečby. ÚVN tieto vyšetrenia doteraz realizovala formou konzultačných vyšetrení na iných pracoviskách na Slovensku.

„Náplňou práce ústavu je diagnostická činnosť, založená na histomorfologickom zhodnotení zmien orgánov, tkanív a buniek, odobratých pacientom pri lekárskych výkonoch. V spolupráci s ostatnými medicínskymi odbormi slúži hlavne na určenie diagnózy, štádia, liečby a prognózy ochorenia. Ústav je síce v prevádzke už dlhšiu dobu, ale doteraz bol v malých nezrekonštruovaných priestoroch, v druhom areáli nemocnice – na Považskej ulici,“ informoval primár Ústavu bioptickej diagnostiky MUDr. Adrian Kališ, PhD.

Čo sa týka rekonštrukcie kliniky infektológie, podľa riaditeľa nemocnice Roberta Rusnáka bolo hlavným cieľom zásadnou stavebno-technickou prestavbou prispieť k skvalitneniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov, zlepšeniu  proti-epidemiologických a prevádzkových vlastností priestorov kliniky, zvýšeniu komfortu pre pacientov a zdravotnícky personál, ako aj zvýšiť kredibilitu ÚVN. „Kľúčovou požiadavkou na novovybudované  pracovisko bola bezbariérovosť kliniky a sociálne vybavenie izieb pacientov vrátane spŕch a WC. Hlavným prínosom rekonštrukcie kliniky infektológie ÚVN je tak vybudovanie ľahko dostupného, moderného lôžkového infekčného oddelenia v severnej časti Slovenska s vysokým štandardom poskytovania zdravotnej starostlivosti pre civilné obyvateľstvo i armádu,“ vysvetlil riaditeľ ÚVN.

Ďalšie napredovanie Ústrednej vojenskej nemocnice SNP – FN v Ružomberku ocenil aj minister obrany SR Martin Sklenár. „Kvalita je naozaj tou najlepšou vizitkou. Veľká vďaka preto patrí všetkým, ktorí sa podieľajú na úspešnom rozvoji nemocnice v prospech starostlivosti o pacientov. Tí im to refundujú prostredníctvom prvých priečok hodnotení,“ vyzdvihol s tým, že nemocnica má pri rozvoji aj naďalej plnú podporu Ministerstva obrany SR.

 

V Ružomberku 28. augusta 2023