Logo UVN

Rozlúčka s MUDr. Annou Štalmachovou

V Ružomberku 24. augusta 2023 – Zamestnanci Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok- FN sa 23. augusta rozlúčili s pani doktorkou, kolegyňou i priateľkou z Kliniky vnútorného lekárstva  MUDr. Annou Štalmachovou. Tento rok oslávila krásne vyročie –  80. rokov. V júli 2023 navyše ukončila svoju 55 ročnú kariéru, rozhodla sa odísť do dôchodku.

Pani doktorka so svojou vrúcnou osobnosťou, prístupom, bohatými vedomosťami a skúsenosťami pôsobila v ÚVN od roku 1968. Úprimne si vážime jej tvrdú prácu a úsilie. Jej práca mala významný vplyv na úspech našej nemocnice. Preto by sme jej chceli v mene celej Ústrednej vojenskej nemocnice  poďakovať  za nádherné roky jej služby. Ďakujeme!

 Za osemdesiat rokov priniesla veľa obetí a dala príklad, ktorý, dúfam, budeme nasledovať.  Pre mnohých bude inšpiráciou ešte veľa rokov. Pani doktorke Štalmachovej ešte raz prajeme hlavne veľa zdravia a lásky.