Logo UVN

Uzatvorenie vchodu do budovy chirurgického pavilónu

Z dôvodu pokračujúcich prác na rekonštrukcii chirurgického pavilónu C (rekonštrukcia strechy a výkopové práce pred budovou) bude od  14.1.2023 do odvolania uzatvorený vchod do pavilónu C ( budova chirurgického pavilónu) od jedálne.

Ak potrebujete navštíviť:

– kliniku ortopédie a úrazovej chirurgie,

– kliniku neurochirurgie-ambulanicie

– kliniku rádiológie, RTG, CT, SONO, ANGIO,

– kliniku chirurgie

– kliniku cievnej chirurgie

– urologickú ambulancia,

– kliniku fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie – hydrogalvan

 

je potrebné dodržiavať nasledovný postup:

 

1. Na dovoz a odvoz imobilného pacienta využite príjazd urgentného príjmu a po vyložení pacienta je potrebné okamžité preparkovanie vozidla z príjazdovej cesty, aby ste cestu neblokovali.

(viď foto vstupu a mapky s vyznačenými vstupmi)

2. Na vstup do budovy – využívajte prioritne vchod cez hlavný vestibul pavilónu C –  chirurgický pavilón.

(viď foto vstupu a mapky s vyznačenými vstupmi)

3. Na vstup do budovy počas hlavnej pracovnej doby je možné využívať aj vchod pri MRI ( magnetická rezonancia)  cez urológiu, prípadne vstup cez RTG pracovisko.

(viď foto vstupu a mapky s vyznačenými vstupmi)