Logo UVN

USG vyšetrenie prsníkov na Považskej ulici – zmena

Na USG vyšetrenie prsníkov sa v ÚVN SNP Ružomberok – FN môžete objednať len v areáli na ul. gen Miloša Vesela 21. Objednať sa môžete telefonicky v pracovných dňoch na t.č. 044/438 2729.

Pracovisko na Považskej ulici vyšetrí už len aktuálne objednané pacientky.