Logo UVN

Aplikačné centrum kliniky oftalmológie pozastavilo príjem nových pacientov

Vážení pacienti,

Aplikačné centrum kliniky oftalmológie v ÚVN SNP Ružomberok- FN dňom 15.9. 2021 pozastavilo príjem nových pacientov na Anti VEGF terapiu. Aplikačné centrum urobí maximum preto, aby  v aplikáciách mohli do konca roka 2021 pokračovať  pacienti, ktorí majú anti VEGF liečbu už schválenú. O ďalšom postupe budeme pacientov informovať.