Logo UVN

Ocenenie Biele srdce získala aj naša kolegyňa

Gratulujeme našej zdravotnej sestre Martine Slosiarikovej, ktorá pracuje na ambulancii Letecko-lekárskeho centra s poliklinikou MO SR Sliač – za získanie ocenenia Biele srdce. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek jej ho udelila dňa  24.9.2021 počas 14. ročníka slávnostného večera Biele srdce. Komora ocenila spolu 29 sestier a pôrodných asistentiek a záštitu nad týmto podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá nositeľky ocenenia prijme v Prezidentskom paláci.

V kategórii Sestra a pôrodná asistentka v praxi komora sestier udelila ocenenie spolu 17 sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré vykonávajú svoju profesiu najmenej 10 rokov a oddane sa venujú starostlivosti o pacientov na rôznych nemocničných oddeleniach i v ambulanciách. Tiež sa angažujú v komore sestier a pomáhajú zlepšovať pracovné prostredie pre ďalšie sestry. Nominovali ich regionálne komory či ich zamestnávatelia a spolupracovníci.

Ocenenie Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Celosvetový symbol sestier Biele srdce bol oficiálne zvolený v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier.