Logo UVN

Nové cenníky výkonov

UPOZORŇUJEME PACIENTOV, že od 23.9.2021 vstúpili do platnosti nové cenníky za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a výkony, ktoré nie sú plne/čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia.

Cenníky výkonov a služieb, UVN.sk