Logo UVN

Nechajte si vyšetriť znamienka novým dermatoskopom v LLC s poliklinikou MO SR Sliač

V Letecko-lekárskom centre s poliklinikou MO SR Sliač ponúkame  pacientom metódu v prevencii vzniku rakoviny kože pomocou nového digitálneho dermatoskopu, ktorý diagnostikuje pigmentové útvary – znamienka, mapuje ich zmeny a kontroluje riziko vzniku rakoviny kože.

Digitálny prístroj dermatoskop je vybavený špeciálnou kamerou, ktorá zaznamená veľkú plochu tela –  napr. chrbta –  v prehľadných fotografiách. Pri následnom vyšetrení (povedzme o rok), tak prístroj vie tieto fotografie porovnať a vyhodnotiť prípadné zmeny – veľkosť, pigmentácia… a zhodnotiť aj skóre pravdepodobnosti malígneho potenciálu. 

Digitálne vyšetrenie dokáže lekára upozorniť na rizikové znamienka a tým včas odhaliť riziko vzniku rakoviny kože. Kožný lekár potom nález vyhodnotí a odporučí ďalší vhodný liečebno-preventívny postup. Melanómové nádory na koži patria medzi najzhubnejšie nádory a ich výskyt vo svete je čoraz častejší. Postihuje aj mladšie vekové kategórie a preto je prevencia veľmi dôležitá.

Priebeh vyšetrenia

Samotné vyšetrenie  trvá približne 60 až 90 minút a sa skladá:

– z odobratia dôkladnej anamnézy pacienta s dôrazom na fototyp kože,

– slnečnú expozíciu u pacienta,

– rodinnú anamnézu,

– nasleduje tvorba snímok povrchu kože –  urobí sa záznam a fotografie  všetkých znamienok,

– lekár zhodnotí nález .

Cena za vyšetrenie je 50 eur –  objednať sa môžete na telefónnom čísle  045 / 522 4716

V Ružomberku 27.05.2021