Logo UVN

Stretnutia budúcich mamičiek obnovené

Gynekologicko-pôrodnícka klinika obnovuje stretnutia budúcich mamičiek na pôrodnici, ktoré sa konajú vždy v poslednú stredu v mesiaci o 13.00 hod. V súvislosti so súčasnou epidemiologickou situáciou chceme tehotné pacientky informovať, že stretnutia budú prebiehať za nasledovných podmienok:
 
 –  predchádzajúci telefonický dohovor na t.č. 044/4382381 – max. počet učastníkov je 10 ( v prípade veľkého záujmu sa budú konať stretnutia častejšie),

 – predložiť doklad o zaočkovaní, prekonaní ochorenia alebo testovaní (PCR nie starší ako 72 hodín a antigénový test nie starší ako 24 hodín) v zmysle Vyhlášky č. 205/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,

 – vstupovať len s prekrytím horných dýchacích ciest použitie respirátora FFP2, N95 alebo KN95 ( bez výdychového ventilu),
 
 – nevstupovať, ak máte príznaky akútneho respiračného ochorenia (TT nad 37 °C, kašeľ alebo dýchavičnosť),
 
 – dodržiavať respiračnú hygienu a hygienu rúk.