Logo UVN

Pravidlá pre návštevy pacientov v nemocnici

Vedenie nemocnice si plne uvedomuje, že každý pacient má právo na podporu svojej rodiny a priateľov počas poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zákaz návštev v ÚVN síce naďalej trvá, avšak platí viac výnimiek, ktoré  umožnia navštíviť príbuzných hospitalizovaných v nemocnici:

 • kňazi, ktorí podávajú sviatosť pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
 • návštevy osôb v paliatívnej starostlivosti, ktoré sú ťažko choré alebo umierajúce,
 • ľudia, ktorí sú zaočkovaní mRNA vakcínou a sú viac ako 14 dní po druhej dávke,
 • ľudia, ktorí sú zaočkovaní vektorovou vakcínou a sú viac ako 4 týždne po prvej dávke,
 • ľudia, ktorí prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami,
 • ľudia, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od prekonania ochorenia a sú viac ako 14 dní po prvej dávke,
 • ľudia, ktorí majú negatívny test na COVID-19 (RT-PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín alebo Ag test nie starší ako 24 hodín).

 

V lôžkových zariadeniach pre dospelých pacientov má pacient právo na prítomnosť:

 

 • sprievodcu pri pôrode a popôrodnej starostlivosti
 • osoby pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice
 • osoby u pacienta s poruchami duševného zdravia špecifický s autizmom (PAS)

 

Pre lôžkové zariadenia pre deti je povolený sprievod detského pacienta.                

 

Pravidlá pre návštevy pacientov:

Počet  návštevníkov u jedného pacienta v daný čas – maximálne 2 osoby.  Ak sa v izbe nachádza viac pacientov koordináciu počtu návštevníkov zabezpečia sestry daného oddelenia. Počet osôb v izbe môže byť max.6.

 

 • Predložiť doklad o zaočkovaní, prekonaní ochorenia alebo testovaní (PCR nie starší ako 72 hodín a antigénový test nie starší ako 24 hodín) v zmysle Vyhlášky č. 205/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
 • Vstupovať len s prekrytím horných dýchacích ciest použitie respirátora FFP2, N95 alebo KN95 ( bez výdychového ventilu)
 • Nevstupovať ak máte príznaky akútneho respiračného ochorenia  (TT nad 37 °C, kašeľ alebo dýchavičnosť).
 • Navštevovať len 1 konkrétnu osobu, pre ktorú bola návšteva povolená.
 • Zákaz pohybu po ostatných priestoroch zdravotníckeho zariadenia.
 • Dodržiavať respiračnú hygienu a hygienu.
 • Podmienkou realizácie návštevy, sprievodu je vopred telefonicky dohodnuté povolenie na návštevu od zodpovednej osoby kliniky/oddelenia s dohodnutím stanoveného času a protiepidemických opatrení.

 

Ďakujeme za rešpektovanie nastavených pravidiel, ktoré pomáhajú chrániť Vašich blízkych a rovnako aj našich zdravotníkov.