Logo UVN

Novým riaditeľom Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku je doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD.

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok  – FN   má od 1. júna 2021 nového riaditeľa. Stal sa ním doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD., ktorý v nej prvýkrát začal pôsobiť pred 25 rokmi a aktuálne je prednostom kliniky neurochirurgie. Do funkcie bol vymenovaný na dobu určitú, teda do vymenovania riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania.

„Docent Rusnák je skúsený a oceňovaný odborník, ktorý pôsobí v ÚVN dlhé roky a zároveň už má aj skúsenosti s riadením fakultnej nemocnice. Som preto presvedčený, že interné procesy, manažment a ani prípadné výzvy pre neho nebudú nijakým problémom, práve naopak, zabezpečí rozvoj a ďalšie napredovanie nášho špičkového vojenského zdravotníckeho zariadenia, ktoré vysoko oceňujú aj samotní pacienti. Spoľahnúť sa pri tom môže na plnú podporu rezortu obrany ako zriaďovateľa, teším sa na spoluprácu,“ uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď.

Šéf rezortu obrany zároveň poďakoval odchádzajúcemu dočasne poverenému riaditeľovi ÚVN MUDr. Tomášovi Sieberovi, MPH., ktorý bude ďalej pôsobiť v rezorte zdravotníctva. „Výzvu byť na čele ÚVN po odchode V. Lengvarského prijal s odhodlaním a som vďačný za prínos, aký mal pre ÚVN. V ďalšom pôsobení mu úprimne želám všetko dobré, veľa úspechov a správnych rozhodnutí,“ povedal J. Naď.

         Doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD. pôsobil v rámci Ústrednej vojenskej nemocnice SNP – FN v Ružomberku prvýkrát už v roku 1996, kedy do nej nastúpil ako lekár v príprave. Odvtedy bol lekárom na chirurgickom, neurochirurgickom, či traumatologicko-ortopedickom oddelení. V rokoch 2004-2006 bol riaditeľom Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, v roku 2007 nastúpil opäť do ÚVN ako lekár, do roku 2008 bol primárom na klinike neurochirurgie a neskôr bol do júna 2012 zástupcom riaditeľa ÚVN. Následne pôsobil opäť na poste primára a neskôr aj prednostu kliniky neurochirurgie.