Logo UVN

Nový systém prihlasovania do zoznamu náhradníkov na očkovanie proti COVID-19

Na očkovanie proti COVID-19 môže záujemcov o očkovanie nahlásiť do zoznamu náhradníkov  už len ošetrujúci lekár a to pomocou novej aplikácie.

Žilinský samosprávny kraj pripravil pre zdravotne postihnutých občanov spĺňajúcich podmienky vyhlášky Ministerstva zdravotníctva 96/2021  možnosť byť zaregistrovaný ako náhradník pre prvú fázu vakcinácie proti COVID-19 centrálne pre všetky vakcinačné centrá v regióne ŽSK.

Registráciu náhradníka v prvej fáze urobí jeho ošetrujúci lekár, ktorý pozná jeho anamnézu a registráciou potvrdí, že občan podľa diagnózy spadá do jednej z 3 kategórii:

  1. s ťažkým zdravotným postihnutím ( Príloha k vyhláške č. 96/2021 Z. z. bod A-c)-1 )
  2. so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 ( Príloha k vyhláške č. 96/2021 Z. z. bod A-c)-2 )
  3. so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 ( Príloha k vyhláške č. 96/2021 Z. z. bod A-c)-3 )

Vakcinačné centrá si následne vyberú a telefonicky pozvú náhradníkov na vakcináciu zo zoznamu lekármi zaregistrovaných zdravotne postihnutých občanov podľa kategórie zdravotného postihnutia, veku, vzdialenosti od vakcinačného centra a preferovanej lekárom odporúčanej vakcíny.

Systém je už plne funkčný. Prosíme pacientov, aby sa už do zoznamu náhradníkov na vakcináciu v ÚVN nenahlasovali sami telefonicky, ale prostredníctvom svojho ošetrujúceho lekára.

 V Ružomberku dňa 9.4.2021