Logo UVN

Otecko pri pôrode

Vedenie gynekologicko-pôrodníckej kliniky dňom 1.4.2021 opätovne povoľuje budúcim oteckom účasť pri pôrode. Podmienkou je dodržiavanie protiepidemických opatrení a splnenie nasledovných podmienok: 

– oteckovi personál kliniky urobí pri vstupe na pôrodnú sálu antigénový test, 

– otecko musí mať počas pobytu na pôrodnej sále respirátor FFP2, alebo KN95,

– otecko sa bude riadiť pokynmi zdravotníckeho personálu. 

 V Ružomberku 1.4.2021