Logo UVN

Nový výťah na psychiatrii

Pri budove, v ktorej sa nachádza oddelenie psychiatrie, vyrástla v priebehu minulého roka  nová prístavba. Jej súčasťou je nákladný výťah. “ Výťah slúži na transport somaticky polymorbídnych,  gerontopsychiatrických a imobilných pacientov alebo pacientov  fixovaných ku lôžku z dôvodu závažnej psychiatrickej poruchy,“ dodal primár psychiatrického oddelenia MUDr. Ján Magál.  Doposiaľ mali zdravotníci pri transporte pacientov k dispozícii takzvaný schodiskový výťah. Ten nájde po novom uplatnenie na jednej z našich polikliník.