Logo UVN

Sťahovanie ambulancie MUDr. Machynu

Vo štvrtok 16.1. 2020 sa presťahuje posledná ambulancia z priestorov polikliniky na Považskej ulici do areálu ÚVN na ulici gen. Miloša Vesela.

Od piatka 17.1. 2020 bude MUDr. Machyna ordinovať v zrekonštruovaných priestoroch, kde sa nachádza aj presťahovaná ambulancia pohotovostnej služby pre dospelých. Vedenie nemocnice v blízkej dobe plánuje zrekonštruovať budovu bývalej polikliniky na ubytovacie zariadenie pre lekárov.