Logo UVN

Program bohoslužieb v kaplnke vojenskej nemocnice

                    

13.12. sv.omša – 15:40 hod.

14.12. sv.omša – 15:40 hod. (z nasledujúcej 3. adventnej nedele)

15.12. ———–

16.12. sv.omša – 15:40 hod.

17.12. sv.omša – 15,40 hod.

18.12. sv.omša – 15,40 hod.

19.12. sv.omša  – nebude

20.12. sv.omša  – nebude

21.12. sv.omša – 15:40 hod. (z nasledujúcej 4. adventnej nedele)

22.12. sv.omša  –  nebude

23.12. sv.omša – 15:40 hod.

24.12. sv.omša  –  nebude

25.12. sv.omša – 10:30 hod.

26.12. sv.omša  –  nebude

27.12. sv.omša – 15:40 hod.

28.12. sv.omša – 15,40 hod. (z nasledujúcej nedele)

29.12. sv.omša  –  nebude

30.12. sv.omša – 08:00 hod.

31.12. sv.omša – 08:00 hod.

01.01. sv.omša – 10:30 hod. (slávnosť Bohorodičky, Nový rok)

02.01. sv.omša  –  nebude

03.01. sv.omša – 14:30 hod. (prvý piatok)

04.01. sv.omša – 15:40 hod. (z nasledujúcej nedele)

05.01. sv.omša  –  nebude

06.01. sv.omša – 10:30 hod. (slávnosť zjavenie Pána)

Ďalšie dni podľa pôvodného programu