Logo UVN

Uzatvorené kliniky a oddelenia počas vianočných a novoročných sviatkov 2019 / 2020

Klinika radiačnej a klinickej onkológie

Lôžková časť bude uzatvorená v dobe od 21.12.2019 od 14:00 hod. do 02.01.2020 do 06:00 hod.

Ambulancie klinickej onkológie budú uzatvorené od 23. – 29. 12.2019

V prípade akútnych stavov – komplikácie po chemoterapii – hematologická toxicita s febrilnou neutropeniou, prípadne závažná GIT intolerancia, budú pacienti ošetrení v UPS internej kliniky, v prípade potreby hospitalizovaní na internej klinike na základe telefonického dohovoru s prednostom MUDr. Hruboňom.

V prevádzke v období 23., 30. a 31.12.2019 bude pracovisko lineárneho urýchľovača, kde bude pokračovať ambulantná rádioterapia u pacientov zaradených v liečbe už pred vianočnými sviatkami a je potrebné zachovať kontinuitu v liečbe.

Ambulancia klinickej onkológie bude v prevádzke 30.-31.12.2019.

Klinika cievnej chirurgie

Klinika cievnej chirurgie bude uzatvorená od 23.12. 2019 od 18:00 hod. do 02.01.2020 do 06:00 hod.

V prípade akútneho stavu je dohodnutá spolupráca s chirurgickou klinikou a centrálnou jednotkou intenzívnej starostlivosti, ktoré budú zabezpečovať zdravotnú starostlivosť.

Denné detské rehabilitačné sanatórium

Uzatvorenie prevádzky sanatória od 23.12.2019 do 03.01.2020. Prevádzka sanatória bude obnovená 07.01.2020 v plnom rozsahu.

Kožné oddelenie

Uzatvorenie oddelenia od 23.12.2019 od 15:30 hod. do 02.01.2020.

Oddelenie telovýchovného lekárstva

Uzatvorenie OFDTL od 23.12. 2019 do 06.01.2020.

 Uzatvorené oddelenie neurochirurgickej kliniky  

od 23.12. 2019 od 14:00 hod. do 02.01.2020 do 06:00 hod.