Logo UVN

Ambulancia pohotovostnej služby pre dospelých (APS) presťahovaná do areálu na ulici gen. Miloša Vesela!!!

Ambulancia pohotovostnej služby, ktorá sa nachádzala v priestoroch polikliniky na Považskej ulici,  je presťahovaná do areálu nemocnice na ulici gen. Miloša Vesela –  konkrétne do priestorov bývalej lekárne.

Ambulancia pohotovostnej služby zaháji svoju prevádzku v nových priestoroch  dnes 02.12.2019 – od 16:00 do 22:00 hod .  

Presunutím ambulantnej pohotovostnej služby priamo do areálu nemocnice, bude pacientom umožnená lepšia dostupnosť odborných vyšetrení.