Logo UVN

Ocenenie „Moja sestra“ získala aj vedúca sestra ÚVN

V rámci Tretej celoslovenskej pacientskej konferencie udelila Asociácia na ochranu práv pacientov SR mimoriadne ocenenie „Môj lekár“ a „Moja sestra“ desiatim zdravotníkom z oboch kategórií.

Vôbec po prvýkrát odovzdala aj špeciálnu cenu verejnosti na základe výsledkov hlasovania na stránke asociácie.

Na ocenenie „Môj lekár“ a „Moja sestra“ nominovali svojich favoritov členské pacientske organizácie AOPP. Na júnovom stretnutí päťčlenná porota menovaná predsedníctvom AOPP napokon rozhodla o udelení ocenenia 10 lekárom a 10 sestrám za ich obetavú prácu a prínos pre pacientov.

Spomedzi ocenených napokon mohla vybrať svojich víťazov aj široká verejnosť, ktorej sympatie získali Marián Rošák a Alena Kellnerová.

Ocenenia si zdravotníci prebrali počas Tretej celoslovenskej pacientskej konferencie z rúk ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej a prezidentky AOPP Márie Lévyovej.

Jednou z ocenených sestier bola aj Mgr. Viera Priesolova, vedúca sestra kliniky neurológie ÚVN SNP Ružomberok –  FN.  Na ocenenie ju  navrhlo OZ Slovenský zväz sclerosis multiplex (SM).

Už 28 rokov je verná svojej práci na Neurologickej klinike v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku, kde zastáva pozíciu vrchnej sestry. Vyučuje na Fakulte zdravotníctva predmet Ošetrovateľské techniky. Svojim študentom pomáha nielen pri získavaní teoretických znalostí, ale ich učí aj praktickým zručnostiam ako mentorka na neurologickej klinike. Neustále sa vzdeláva a nové poznatky sa snaží odovzdať nielen budúcim zdravotníkom, ale aj svojim kolegyniam, kolegom a pacientom. V ÚVN v Ružomberku organizuje semináre pre sestry, zdravotníkov a pacientov zamerané na problematiku stravovania pacientov, dezinfekcie, upratovania, dodržiavania právnych predpisov, prevozu pacienta na vyšetrenia, či nových trendov v liečbe neurologických ochorení.

Na prácu s pacientmi s SM sa špecializuje už 18 rokov. V rámci spolupráce s pacientskymi združeniami učí pacientov zručnosti pri aplikácii injekčnej liečby INF, edukuje pacientov a rodinných príslušníkov o priebehu ochorenia, o liečbe, o sociálnom zabezpečení, o rehabilitácii, ale aj o každodenných prekážkach, ktoré toto ochorenie prináša. Za svoje zásluhy v oblasti zdravotníctva získala v roku 2010 cenu primátora mesta Ružomberok a v roku 2012 ocenenie Biele srdce na republikovej úrovni Sestra – manažér.