Logo UVN

Vedenie nemocnice sa dištancuje od informácií súvisiacich s petíciou na odvolanie primátora

Vedenie Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN sa dištancuje od stanoviska pána Mgr. Art  Jána  Kuráňa zverejneného na jeho sociálnej sieti dňa 22. 10. 2019.  V spomínanom stanovisku tvrdí, že nadriadení v ÚVN SNP Ružomberok – FN zamestnancom zakázali podpísať Petíciu za vyhlásenie miestneho referenda v meste Ružomberok o odvolaní primátora. Tvrdenia pána  Mgr. Art  Jána  Kuráňa sa nezakladajú na pravde. Vedenie nemocnice si je vedomé práv občanov Slovenskej republiky slobodne vyjadrovať svoj názor, ktoré je zakotvené aj v Ústave Slovenskej republiky . Vedenie nemocnice nikdy nemalo a nemá ambície zasahovať do politického  diania  miestnej samosprávy. V prípade, ak sa takáto činnosť bude opakovať ÚVN SNP Ružomberok – FN nebude váhať s vyvodením aj právnych dôsledkov.

Celé vyjadrenie Mgr. Art  Jána  Kuráňa nájdete v fotogalérii.