Logo UVN

Vojenská nemocnica je druhou najlepšou nemocnicou na Slovensku

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN sa v posledných rokoch umiestňuje na popredných priečkach v hodnotení nemocníc na Slovensku inštitútom INEKO. V najnovšom rebríčku tohto ištitútu sa v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc ÚVN SNP Ružomberok – FN umiestnila na 2. mieste. V porovnaní s predchádzajúcim rokom si ÚVN SNP Ružomberok – FN polepšila o jednu pozíciu. V roku 2018 sa vojenská nemocnica umiestnila na treťom mieste.  

Silnou stránkou Ústrednej vojenskej nemocnice je podľa ištitútu INEKO spokojnosť pacientov a kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.  ÚVN SNP Ružomberok – FN vykazuje najnižšie čísla v nutnosti reoperovať pacientov a  najnižšiu úmrtnosť po operáciách na náhlu cievnu mozgovú príhodu. 

Najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2018 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získalaFakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

INEKO porovnávalo nemocnice v rámci dvoch kategórií (štátne univerzitné a fakultné nemocnice a všeobecné nemocnice) na základe hodnôt 15 ukazovateľov v piatich hlavných oblastiach:

  • spokojnosť pacientov
  • kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti
  • náročnosť diagnóz pacientov
  • hospodárenie
  • transparentnosť.