Logo UVN

Nový urológ v ÚVN

Od 15. 09.2019 začne v ÚVN SNP Ružomberok – FN ordinovať nový urológ.

MUDr. Róbert Dušenka, bude pacientom k dispozícii každý utorok od 16:00 do 20:00 hod.  Dôvodom je  vysoká a dlhodobá vyťaženosť súčasnej urologickej ambulancie. Vedenie nemocnice preto už dlhší malo a má v pláne prijať nového urológa na plný úväzok. Keďže lekárov v danej odbornosti je na Slovensku nedostatok, sme veľmi radi, že aspoň takouto cestou sa nám podarilo vyjsť v ústrety našim pacientom a zlepšiť tak poskytovanie zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici.