Logo UVN

Vyhodnotenie ponukového konania – Škoda SUPERB

ZÁPISNICA „PREBYTOČNÝ HMŠ ÚVN – SUPERB“
 
z vyhodnotenia ponukového konania vyhotovená v zmysle ustanovení
zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov