Logo UVN

Nová centrifúga pre Ústav klinickej mikrobiológie

Ústredná vojenská nemocnica SNP – FN Ružomberok zakúpila pre Ústav klinickej mikrobiológie novú centrifúgu. Moderný typ centrifúgy Megafuge 16/16R bude slúžiť na serapáciu látok ( krv, likvor, stolica, punktáty ) s rôznou hustotou, s využitím centrifugačnej odstredivej sily.