Logo UVN

Detské fitko pre denný stacionár

Občianske združenie Lokál v spolupráci s nadáciou Slovenskej sporiteľne venovalo dennému detskému rehabilitačnému stacionáru ÚVN detské fitko v hodnote 4000 eur. Deti si tak môžu pod dozorom sestier zlepšovať svoje pohybové schopnosti a využiť priestor nového fitka na hru a zábavu. Dar bol odovzdaný za prítomnosti zástupcu vedenia ÚVN SNP Ružomberok – FN MUDr. Ľubora Michňu, štatutárky OZ Lokál Ing. Kveroslavy Legerskej, PhD. a Zuzany Kuckovej, ktorá spolu s Melániou Melicherčíkovou zastupovala vedenie Slovenskej sporiteľne.