Logo UVN

Pokutovanie za parkovanie v areáli ÚVN 1

Vážení návštevníci areálu ÚVN 1 – ulica gen. Vesela,
žiadame vás o dodržiavanie dopravného značenia a parkovacích miest v areáli ÚVN 1.
Odo dňa 04.02.2019 v prípade nesprávneho parkovania a nedodržania dopravných predpisov bude tieto priestupky riešiť polícia, prípadne pracovníci strážnej bezpečnostnej služby, ktorí priestupok zdokumentujú a následne postúpia fotokópiu lístka polícii.