Logo UVN

ÚVN v TOP3 medzi najlepšími nemocnicami na Slovensku

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN sa v posledných rokoch umiestňuje na popredných priečkach v hodnotení nemocníc na Slovensku inštitútom INEKO. V najnovšom rebríčku tohto ištitútu sa v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc ÚVN SNP Ružomberok – FN umiestnila na 3. mieste.

Silnou stránkou Ústrednej vojenskej nemocnice je podľa ištitútu INEKO spokojnosť pacientov a kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Dosahovať dobré indikátory kvality jej uľahčujú v priemere relatívne menej komplikované hospitalizačné prípady. Má najnižšiu reoperovanosť pacientov, úmrtnosť po operáciách a na akútnu mozgovo-cievnu príhodu. Nedostatkom je, že  vykazuje najvyššiu úmrtnosť pacientov starších ako 65 rokov po zlomenine stehennej kosti a má podpriemerný index transparentnosti.

Najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2018 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala po prvýkrát Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Minulý rok sa práve na prvom mieste umiestnila ÚVN SNP Ružomberok – FN.

INEKO porovnávalo nemocnice v rámci dvoch kategórií (štátne univerzitné a fakultné nemocnice a všeobecné nemocnice) na základe hodnôt 15 ukazovateľov v piatich hlavných oblastiach:

  • spokojnosť pacientov
  • kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti
  • náročnosť diagnóz pacientov
  • hospodárenie
  • transparentnosť.