Logo UVN

Nové občianske združenie INFEKLINIK

Dňa 31.8.2018 bolo zaregistrované nové občianske združenie Infeklinik. Združenie založili zamestnanci Kliniky infektológie Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN.

Cieľom OZ Infeklinik je:

  • zvyšovať úroveň prístrojového vybavenia pre komplexnú diagnostiku a liečbu pacientov Kliniky infektológie,
  • podporovať vedu a výskum, edukáciu zdravotníckych pracovníkov,
  • pomáhať pri rekonštrukcii Kliniky infektológie,
  • podporovať osvetovú činnosť v oblasti liečebno-preventívnej, vzdelávacie aktivity všetkých pracovníkov Kliniky infektológie,
  • organizovať konferencie, semináre, prednáškovú činnosť pre odbornú i laickú verejnosť,

 

  • pomáhať zlepšovaniu interpersonálnych vzťahov usporadúvaním oddielenských seminárov a porád.

Adresa:

Považská 1380/2

03401 Ružomberok

IČO: 51910381

Č. účtu: SK80 0900 0000 0051 4978  5793