Logo UVN

ÚVN na celoslovenskej konferencii s medzinárodnou účasťou

V dňoch 27. a 28. septembra 2018 sa v Hoteli Grand v Demänovskej doline konal VII. ročník celoslovenskej konferencie sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou. Hlavnými organizátormi odbornej konferencie bola Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Žiline.

ÚVN SNP Ružomberok – FN zastupovala a spoluorganizátorkou bola zástupkyňa námestníka pre ošetrovateľskú starostlivosť, PhDr. Renáta Darmošová, dipl.s.. Súčasťou programu boli okrem odborných prednášok aj panelové diskusie. Tie sa týkali rôznych problematík, ako je napríklad nedostatok sestier a pôrodných asistentiek či zmeny v ošetrovateľskej praxi.