Logo UVN

Nový bezbariérový prístup pre našich pacientov

Nadácia  Supra darovala Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok – FN dar vo forme šikmej schodiskovej plošiny v hodnote 8232 eur, ktorá je umiestnená vo vstupe do ambulantnej pohotovostnej služby na Považskej ulici. Nadácia Supra tak pomohla k skvalitneniu prístupu do budovy pre našich imobilných pacientov.

Schodisková plošina je plne samoobslužné zdvíhacie zariadenie a imobilná osoba tak môže byť pri jej používaní úplne samostatná. Riadenie a obsluha schodiskovej plošiny sa vykonáva pomocou tlačidiel umiestnených na schodiskovej plošine, alebo pomocou ovládača na schodiskovej plošiny, ktorý je pripojený káblom.