Logo UVN

Vyhodnotenie predložených cenových ponúk

Oddelenie správy majetku Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN uverejňuje zápisnice z vyhodnotenia predložených cenových ponúk pri predaji prebytočného hnuteľného majetku štátu.