Logo UVN

Ocenené sestry na konferencii Nové trendy vo vzdelávaní a praxi zdravotníckych pracovníkov

V dňoch 11. a 12. októbra 2018 sa v priestoroch Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN konala medzinárodná konferencia s názvom Nové trendy vo vzdelávaní a praxi zdravotníckych pracovníkov. Hlavným organizátorom podujatia bola ÚVN SNP Ružomberok – FN a predsedníčkou organizačného výboru zástupkyňa námestníka pre ošetrovateľskú starostlivosť, PhDr. Renáta Darmošová, dipl. s.. Podujatie slávnostne otvoril svojím príhovorom riaditeľ ÚVN, MUDr. Peter Vaněk. Medzi účastníkmi konferencie boli zástupcovia USA, Poľska a Českej republiky.

V rámci konferencie odovzdal primátor mesta Ružomberok gen. MUDr. Igor Čombor, PhD. Cenu primátora mesta za celoživotný prínos pre mesto Ružomberok, za podporu rozvoja ÚVN SNP Ružomberok – FN a skvalitňovania zdravotnej starostlivosti v regióne. Medzi ocenenými boli aj zdravotné sestry Mgr. Anna Herinková (vedúca sestra, Klinika radiačnej a klinickej onkológie), PhDr. Iveta Kurová (vedúca sestra, Chirurgická klinika), Mgr. Oľga Chrenková (vedúca sestra, Ústav klinickej hematológie a transfuziológie), Mgr. Erika Ďurejová (vedúca sestra, Klinika vnútorného lekárstva) a Alena Lovasovičová. Ocenená bola aj prorektorka pre vzdelávanie z Katolíckej univerzity v Ružomberku, PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD..