Logo UVN

Unikátny prístroj na hemodialýzu

Dňa 24.4.2017 bola na Klinike vnútorného lekárstva ÚVN SNP Ružomberok – FN vykonaná prvá kontinuálna venovenózna hemodialýza (CVVHD) na novom prístroji OMNI od firmy B. Braun. Tento prístroj je prvým  v Slovenskej republike a ide o nový typ prístroja, iba nedávno uvedeného na celosvetový trh. Dialýza na tomto prístroji je vôbec prvou v rámci bývalého Československa. CVVHD vykonali lekári Kliniky vnútorného lekárstva na jednotke intenzívnej starostlivosti. Doteraz bolo možné, v ÚVN SNP Ružomberok – FN, CVVHD vykonávať iba na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny .

CVVHD je určená predovšetkým pre obehovo nestabilných pacientov s akútnym obličkovým poškodením s akútnym obličkovým poškodením, s multiorgánovým zlyhávaním, so zlyhávaním obličiek pri sepse a septickom šoku, so zvýšenou koncentráciou draslíka v krvnej plazme, zníženou tvorbou moču, zníženou hladinou sodíka v krvi a inými závažnými ochoreniami vyžadujúcimi si hemodialýzu.

Výhodou aplikácie tejto metodiky v podmienkach JIS na Klinike vnútorného lekárstva ÚVN SNP Ružomberok – FN, je jej aplikácia v skorej fáze systémových zmien, keď pacient nie je ešte indikovaný k liečbe na jednotke anesteziológie a intenzívnej medicíny (ARIM). Inými slovami, pacienta ešte nie je nutné previezť a hospitalizovať na ARIM. Takýto pacient však zároveň nemôže podstúpiť hemodialýzu ambulantne, vzhľadom na závažnosť jeho zdravotného stavu (pacient na ventilačnej podpore, po náročnom operačnom výkone, vyžadujúci neustály monitoring a liečbu).  Prístroj bol zakúpený a venovaný Ústrednej vojenskej nemocnici Ružomberok – FN z finančných prostriedkov  OZ Priatelia kliniky vnútorného lekárstva Ružomberok, ktorá finančné prostriedky na jeho zakúpenie získala darovaním  2% z dane z príjmu.

Priatelia Kliniky vnútorného lekárstva Ružomberok
ul.gen. Vesela 21, 034 26 Ružomberok  – IČO 42348986
2% z daní na číslo účtu OZ
IBAN: SK7209000000005078006034 GIBASKBX 5078006034
Finančné a sponzorské príspevky na číslo účtu OZ
IBAN : SK6909000000005049850383 GIBASKBX