Logo UVN

Zbor väzenskej a justičnej stráže – podpis memoranda

Dňa 16. mája 2017 bolo v priestoroch Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže medzi generálnym riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. Ing. Milanom Ivanom a riaditeľom Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakultnej nemocnice Ing. Petrom Rendekom slávnostne podpísané Memorandum o spolupráci pri poskytovaní špecifickej zdravotnej starostlivosti. Predmetom memoranda je deklarácia o zabezpečovaní špecializovanej zdravotnej starostlivosti pre všetkých príslušníkov zboru a zamestnancov zboru bez ohľadu na miesto ich trvalého bydliska alebo miesto ich výkonu služby a práce, s cieľom zefektívnenia ich návratu späť do pracovného procesu, k lepšej dostupnosti komplexných zdravotníckych služieb, ako aj ku skráteniu čakacích lehôt na odborné vyšetrenia.