Logo UVN

Zdravotnícki pracovníci ÚVN sa na súťaži záchranarských posádok umiestnili na 3. mieste

V kultúrnom dome Pliešovce sa 2. mája 2024 konal XI. ročník medzinárodnej odbornej konferencie, ktorej súčasťou bola aj súťaž záchranárskych posádok v Centre výcviku Lešť. Vojenské cvičenie v podobe súťaže sceľuje všetky zložky, vrátane študentov zdravotníctva, ale aj ministerstva – ministerstvo vnútra, zdravotníctva a obrany. Celú organizáciu zastrešovalo občianske združenie Salus Vitalis, Ministerstvo obrany SR a Ozbrojené sily SR. 

Odbornej konferencie, ktorá bola zameraná na manažment udalostí s hromadným postihnutím osôb,  sa zúčastnilo 340 záchranárov, 80 figurantov zo zdravotníckych odborov Katolíckej univerzity v Ružomberku a civilné sestry z Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN (ÚVN). Po konferencii si na Lešti zmerali záchranárske posádky svoje sily vo vykonštruovaných situáciach. Na jednom stanovišti bol aj scenár lúpeže so streľbou v banke, ktorý vymyslel desiatnik Bc. Otakar Jakub Hrabák – mladý zdravotník, ktorý slúži na urgentnom príjme v UVN. Inšpiráciou mu bol španielsky seriál Money Heist . Okrem toho bol na danom stanovišti aj hlavným  rozhodcom.

Súťaž, ktorej garantom je zástupca riaditeľa ÚVN, MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH, bola vyhodnocovaná samostatne v piatich kategóriách a súčasťou rozhodcovského tímu bola už niekoľký krát aj štábna nadrotmajsterka Silvia Simová, hlavná sestra ÚVN. Zdravotnícki pracovníci z ÚVN sa zúčastnili tejto súťaže prvýkrát a rovno sa z desiatich vojenských posádok umiestnili na 3. mieste. „Sme vďační za takéto nácviky. Práve vďaka tomu vedia  zdravotnícki pracovníci z ÚVN využiť nadobudnuté poznatky a skúsenosti aj v praxi,“ dodala nrtm. Silvia Simová.

Za umiestnenie zdravotníckym pracovníkom ÚVN srdečne blahoželáme!