Logo UVN

Sestra Katarína Šimeghova si prevzala špeciálne ocenenie

Hlavná sestra,  štábna nadrotmajsterka Silvia Simová, zvolala  začiatkom februára prvé tohtoročné pracovné stretnutie profesionálnych vojakov – nelekárskych zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti Ústrednej vojenskej nemocnice – fakultnej nemocnice v Ružomberku, ktorým zároveň odovzdala písomnú pochvalu a odovzdala aj jedno špeciálne ocenenie.

Cieľom pracovného stretnutia  bolo ozrejmiť si zmeny o podmienkach uznávania požiadaviek na vojenskú hodnosť a odborných požiadaviek na výkon funkcie pre profesionálnych vojakov, ako aj postupy pri zvyšovaní kvalifikácie. 

Na pracovnom stretnutí zároveň hlavná sestra odovzdala desiatim profesionálnym vojakom – zdravotníckym pracovníkom, písomnú  pochvalu za úlohy splnené nad rámec služobných povinností. Zdravotná sestra špecialistka Katarína Šimeghova si zároveň pri príležitosti významného životného jubilea prevzala mimoriadne ocenenie udelené Náčelníkom generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky Danielom Zmekom: „Pamätný kríž náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl slovenskej republiky“ III. stupňa.

Facebook