Logo UVN

Klinika neurochirurgie ÚVN vymenila pôvodný chirurgický trojrozmerný zobrazovací systém za O-rameno novej generácie

Spondylochirurgovia na celom svete považujú O-rameno za súčasť moderného spôsobu zobrazovania počas operácií na chrbtici, s kvalitným obrazom, jednoduchou manipuláciou a výbornou spoľahlivosťou. Nedávno bola na trh uvedená ďalšia generácia O-ramena, ktorá je už aktuálne aj súčasťou neurochirurgického operačného tímu Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakultná nemocnica.

Chirurgický zobrazovací systém O-rameno sa úspešne etabloval na klinike neurochirurgie pod vedením doc. MUDr. Roberta Rusnáka, PhD.  spoločne s odborným tímom lekárov kliniky, sa dostal do základných štandardných postupov nemocnice. Nedávno bola na trh uvedená ďalšia generácia O-ramena, ktorá je už aktuálne aj súčasťou neurochirurgického operačného tímu Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakultná nemocnica.

Nové O-rameno zabezpečuje trojrozmerné zobrazovanie počas inovatívnych menej invazívnych operačných prístupov k cieľovým štruktúram na chrbtici. V spolupráci so spinálnou navigáciou sa operátor vie zorientovať v danej cielenej oblasti bez toho, aby musel otvárať komplet celú chrbticu a ničil tam svalové štruktúry. Pre pacienta a operujúceho chirurga má takú výhodu, že zvyšuje presnosť zavedenia a spoľahlivosť, čím sa dá predísť chybám z titulu nesprávneho zavedenia fixačných implantátov, náhrad a fixátorov u pacientov, kde je tá presnosť úplne zásadným faktorom, ktorý rozhoduje o ich prognóze.

Trojrozmerný skener sa používa na také výkony, kde sa zavádzajú podporné systémy a fixátory do chrbtice, či už do krčnej, hrudnej alebo driekovej. Napríklad pri krčnej a hrudníkovej chrbtici sú tie kostne štruktúry veľmi subtílne, a práve tam nejaká odchýlka o dva milimetre môže byť skutočne rozhodujúca. To znamená, že tá trojrozmerná kontrola s pomocou O-ramena a spinálnej navigácie je obrovská pomoc pre chirurga, znižujú sa tak  omyly v zmysle zle zavedených implantátov a fixátorov, ktoré môžu mať pre pacienta až fatálne následky.

Toto vybavenie je pre nás dosť existenčné, aby sme mohli garantovať vysokokvalitnú operáciu prevedenú na úrovni dnešnej doby pre pacientov, kde treba robiť niekedy aj väčšie výkony. Viac ako rok sme fungovali bez týchto zariadení, čo bolo veľmi limitujúce pri stabilizačných operáciách na chrbtici. Navyše krriticky narástla záťaž personálu röntgenovým žiarením, keďže sa na našom pracovisku takých výkonov urobí veľmi veľa. “ doplnil primár Kliniky neurochirurgie MUDr. Peter Durný, PhD.

Pri väčších výkonoch je potrebná garancia vysokokvalitnej operácie a bez špecializovaného technického vybavenia je to pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti  pri určitých operáciách  limitujúce. Navyše záťaž personálu röntgenovým žiarením z iných prístrojov je obrovská. UVN má prvenstvo vo využívaní  O-ramena. V súčasnosti sú na Slovenku minimálne  tri nemocnice, ktoré týmto spôsobom operujú chrbticu a vytvára sa priestor na zdieľanie a prenášanie skúseností a zručností. Neurochirurgický tím lekárov pod vedením doc. MUDr. Roberta Rusnáka, PhD. iba pokračuje v inovatívnom pokroku a  O-rameno je neoddeliteľným nástrojom chirurgického tímu, ktorý sa usiluje o najlepšie výsledky pacienta.