Logo UVN

NOVÝ PRÍSTROJ PRE LETECKO-LEKÁRSKE CENTRUM

Letecko-lekárske centrum  s poliklinikou MO SR Sliač získalo vďaka podpore Nadačného fondu Mobis pri Nadácii Pontis prenosný ultrasonografický prístroj Vscan Extend Dual Probe.

Využitie tohto špičkového prenosného prístroja, je vo včasnej diagnostike odvrátiteľných príčin zlyhania životných funkcií pri riešení náhlych zhoršení zdravia a resuscitácii počas štandardnej prevádzky centra a pri zdravotníckom zabezpečení leteckých prepráv v prospech rezortu MO SR.

Súčasťou projektu je aj odborný kurz diagnostiky takýchto stavov pre lekárov centra.