Logo UVN

Svetový deň darcov krvi 2023

Darujte krv, darujte plazmu, zdieľajte život, zdieľajte často – tak znie tohtoročný slogan Svetového dňa darcov krvi, ktorý sa každoročne oslavuje 14. júna, na narodeniny Karla Landsteinera, objaviteľa krvných skupín. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ho vyhlásila v roku 2004. Najdôležitejším cieľom výročia je upriamiť pozornosť na problematiku darcovstva krvi a motivovať ľudí k pravidelnému darcovstvu krvi.

Od pacientov s rakovinou až po obete nehôd je mnoho ľudí závislých od darovania krvi. Zásoby krvi sú v súčasnosti veľmi obmedzené. Preto plní dôležitú úlohu transfúzne oddelenie Kliniky hematológie a transfuziológie v ÚVN SNP Ružomberok – FN. Na tomto oddelení sa v pravidelných termínoch (utorok a štvrtok) realizujú odbery celej krvi pre následne komponentové spracovanie. Podľa aktuálnych požiadaviek sa potom realizujú aj mimoriadne odbery alebo odbery mobilnou odberovou jednotkou.

V minulom roku bolo v našom pracovisku darovať krv takmer 4000 darcov, z ktorých bolo viac ako 600 novodarcov. „Tento rok sa pomaly blížime k polovičke z predchádzajúceho ročného obdobia. Teší nás, že záujem a ochota nových darcov darovať krv neklesá, čo vytvára predstavu perspektívnej budúcnosti,“ povedal prednosta Kliniky hematológie a transfuziológie MUDr. Jaromír Tupý, PhD. Darcov však môžu vyradiť zmeny v krvom obraze, užívanie liekov, chronické a infekčné ochorenia, operácie a očkovania. Každý darca je posudzovaný individuálne, na základe komplexnosti laboratórneho vyšetrenia a anamnézy.

Mierny pokles odberov spôsobila aj pandémia Covid 19. „Popandemická situácia poukazuje na zvýšený záujem o darovanie, za čo všetkým darcom veľmi ďakujeme. V súčasnosti sa však začína prejavovať preddovolenkové obdobie, ktoré v spojitosti so zníženým počtom študentov, každoročne spôsobuje pokles darcov a ťažkosti so zabezpečením komplexnej zdravotnej starostlivosti,“ objasnil MUDr. Jaromír Tupý, PhD

Krv predstavuje nenahraditeľnú súčasť starostlivosti o pacientov. Darovanie a podanie krvi predstavuje tak bežnú vec, že sa o nej prestáva hovoriť s dôrazom. Na záver MUDr. Jaromír Tupý, PhD dodal: „Teší nás rozhodnutie každého novodarcu prísť medzi nás a podeliť sa o niečo jedinečné a nenahraditeľné. Vzhľadom k problematickej redistribúcii sa snažíme cestou objednávania regulovať počty darcov a zároveň zohľadňovať nedostatky konkrétnych krvných skupín. Aj napriek tomu je však pre nás každý darca výnimočný a nikto nie je odmietnutý.“

V Ružomberku dňa 14. 06. 2023