Logo UVN

Svetový deň hygieny rúk v ÚVN: Je to vo vašich rukách

Rok čo rok sa pod záštitou WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) 5. máj oslavuje ako „Svetový deň hygieny rúk“. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN ( ÚVN) sa do tejto osvetovej kampane zapojila už piatykrát. Pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR sa na Slovensku zapojilo tento rok 15 nemocníc, čo je viac ako minulý rok.

V dôsledku pandémie COVID-19 nadobudla hygiena rúk medzi širokou verejnosťou nový význam a aktuálnosť. Hygiena rúk je teraz oveľa pevnejšie zakotvená v každodennom živote ľudí. Zároveň existuje väčšie povedomie o hygiene ako predtým. A to je výborné, pretože tí, ktorí si pravidelne a dôkladne umývajú ruky, účinne odstraňujú patogény z rúk a prispievajú tak k ochrane seba a ostatných ľudí. To je nevyhnutné nie len počas pandémie, ale aj mimo nej. Napríklad v zdravotníctve je dezinfekcia rúk nutnosť, má prednosť aj pred umývaním rúk.

Dezinfekcia rúk je dôležitou súčasťou základnej hygieny v nemocniciach a významne prispieva k bezpečnosti pacientov. „Najmä v zdravotníckych zariadeniach musíme vždy myslieť na to, že do nemocnice sa prichádzajú ľudia vyliečiť, nie sa nakaziť. Prenosu infekcií v zdravotníckych zariadeniach bráni nielen zodpovednosť zamestnancov, ale aj návštevníkov. Hygiena rúk je cesta, ako do nemocnice nákazu nepriniesť, ani so žiadnou neodísť,“ povedal  Dr. Tatul Hakobyan z Kancelárie WHO na Slovensku. Svetový deň hygieny rúk je teda výbornou príležitosťou pre zdravotnícke zariadenia ako touto cestou vzdelávať ľudí.

Zachráňte životy – Dezinfikujte si ruky

WHO týmto sloganom nevyzýva len zdravotníkov, ale všetkých ľudí, ktorí z nejakého dôvodu prichádzajú do nemocnice – pacient alebo návštevník, ale samozrejme aj mimo nemocnice. Každý kto vojde do nemocnice by si mal ako prvé VYDEZINFIKOVAŤ RUKY a to nie len pri vstupe do nemocničnej budovy alebo izby pacienta, ale aj po toalete, pred jedením alebo pri odchode z nemocnice. „Najčastejšie sa totiž baktérie prenášajú z jednej osoby na druhú práve rukami. Dezinfekcia rúk alkoholovým prostriedkom spoľahlivo zabíja aj tie najrezistentnejšie baktérie,“ uviedla hlavná odborníčka hlavného hygienika SR pre epidemiológiu, prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH.

Najviac ohrozená je liečba pacientov s oslabenou imunitou. Okrem toho je ohrozená aj bezpečnosť chirurgických zákrokov či transplantácia orgánov. Okrem toho dodala, že ročne v EÚ ochorie 672 000 osôb na infekcie spôsobené rezistentnými baktériami a ich rezistencia stále narastá. Práve preto sú čoraz nebezpečnejšie. Dodržiavať by sa preto podľa nej mali tieto dve kľúčové aktivity:

  1. Antibiotiká neužívajme zbytočne, aby nevznikali nové rezistencie.
  2. Zabráňme šíreniu už rezistentných baktérií správnou dezinfekciou rúk.

Opatrenia na hygienu rúk patria medzi najdôležitejšie opatrenia na prevenciu infekcií. Preto dbajte na dodržiavanie správnej hygieny rúk. Venujte jej dostatočnú pozornosť a prerušte tak reťazec šírenia infekcií. 

V Ružomberku 10.05.2023