Logo UVN

V Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku ocenili záslužnú prácu zdravotných sestier

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok (ÚVN) tento týždeň pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier zorganizovala v spolupráci s Veliteľstvom vojenského zdravotníctva OS SR a Ordinariátom ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR podujatie s cieľom poďakovať sa zdravotným sestrám za ich obetavú prácu, oceniť ich a verejnosti priblížiť dôležitosť ich povolania.

„Dnes sú zdravotné sestry základnými postavami v nemocniciach a zdravotných strediskách. Kedysi to tak nebolo. Práve preto je nutné pozdvihnúť terajšiu ošetrovateľskú starostlivosť na celom svete a zabezpečiť tejto profesii rešpekt, úctu a poďakovanie,“povedal riaditeľ ÚVN Robert Rusnák. Zároveň s ďalšími predstaviteľmi vedenia nemocnice, ozbrojených síl a rezortu vnútra na jednotlivých oddeleniach odovzdali sestrám kytice a poďakovali im za ich výbornú prácu, každodennú starostlivosť, obetavosť a neprehliadnuteľný prínos pre samotnú nemocnicu. Nasledovala slávnostná bohoslužba vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorú celebroval ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Mons. František Rábek.

Téma tohtoročného Medzinárodného dňa sestier, ktorú zvolila Medzinárodná rada sestier (ICN), sa niesla v duchu hesla „Naše sestry. Naša budúcnosť“. Medzinárodný deň sestier pripadá na 12. mája, na výročie narodenia anglickej zdravotnej sestry i ošetrovateľky Florence Nightingalovej, ktorá zmenila postavenie sestier a samotné zdravotníctvo. Ako zdravotná sestra bola priekopníčkou u vojakov, dbala o ich čistotu a navždy tak prepojila vojenské zdravotné sestry s civilnými. Práve to bol hlavný odkaz oslavy Medzinárodného dňa sestier v ÚVN, ktorá chce v jej odkaze pokračovať a spájať všetky záchranné zložky.

V Ružomberku 12.05.2023