Logo UVN

Detské odborné ambulancie dočasne presťahované

Od 19.9.2022 z dôvodu stavebných úprav v priestoroch odborných ambulancií  detskej kliniky (areál na Považskej ulici) sa presúva činnosť týchto ambulancií do priestorov detskej kliniky na II. poschodie.
Rekonštrukčné práce budú zahájené 19.9.2022 a dĺžka rekonštrukcie sa odhaduje na 14 dní.