Logo UVN

Nový EEG prístroj na ambulancii leteckeho lekárstva

Letecko-lekárske centrum s poliklinikou MO SR Sliač získalo vďaka podpore Nadačného fondu Mobis pri Nadácii Pontis  NEUROFYZIOLOGICKÝ EEG SYSTÉM NEURON SPECTRUM 64, ktorý bude súčasťou prístrojového vybavenia ambulancie leteckého lekárstva. Nový prístroj umožní našim lekárom dôslednejšiu a kvalitnejšiu analýzu EEG záznamu, ktorý je súčasťou posudkového hodnotenia leteckého personálurealizáciu komplexnej diagnostiky neurologických ochorení a doplnenie preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci – s nutnosťou elektro-encefalografických vyšetrení.

Pracovisko EEG sa plánuje zapojiť do výskumného projektu psychologicko-neurofyziologickej korelácie dát a na tento účel je potrebný prístroj s nízkym rušením, ktorý umožňuje zber dát na kvantitatívnu analýzu EEG.