Logo UVN

Urgentný príjem neznamená urgentné – okamžité ošetrenie

Už sú to viac ako dva roky, odkedy Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN spustila prevádzku Urgentného príjmu typu II.

Urgentný príjem je našim pacientom k dispozícii nepretržite 7 dní v týždni, 24 hodín denne. Súčasťou jeho prevádzky sú  interná ambulancia, všeobecná ambulancia a  chirurgicko-traumatologická ambulancia.

Na urgentný príjem by mali prichádzať  pacienti s náhlou poruchou zdravia alebo ohrozením životných funkcií. Pacient buď príde sám ak k poruche zdravia došlo bez nutnosti privolávať ZZS alebo ho dovezie ho záchranná zdravotná služba. Urgentný príjem je určený pre bezodkladné stavy vyžadujúce okamžitú zdravotnú starostlivosť, keď nie je možnosť počkať na vyšetrenie u svojho lekára.

„Na urgentný príjem by mali chodiť pacienti, ktorým vznikli ťažkosti náhle. Podstatné je práve to spojenie: náhla porucha zdravia. Napríklad pád na ulici s poranením, náhla bolesť hlavy – v takých prípadoch idem na urgent,“ vysvetľuje primár Oddelenia urgentného príjmu MUDr. Milan Frátrik.

Na urgentný príjem pacient nepotrebuje takzvané odporúčanie od lekára –  mnohí to poznajú aj pod názvom výmenný lístok. „Pacient s výmenným lístkom na urgent nepatrí. Výmenný lístok potrebujú a vyžadujú na príslušnej špecializovanej ambulancii, ktorá je na výmennom lístku uvedená – nie na urgente,“ dodáva MUDr. Milan Frátrik.

Na urgente zdravotníkov konfrontujú pacienti s prejavmi nespokojnosti s čakacou dobou na ošetrenie. „Tu si treba uvedomiť jednu zásadnú vec – urgentný príjem neznamená urgentné –rýchle ošetrenie. Urgentný znamená, že pacient má byť ošetrený v nemocnici, pretože poškodenie zdravia mu neumožňuje dať sa ošetriť u svojho lekára,“ hovorí MUDr. Frátrik.

 

Čakacia doba na urgente závisí od závažnosti poruchy zdravotného stavu každého pacienta. Existujú na to presne zadefinované postupy a tabuľky. Prednosť majú vždy stavy bezprostredne ohrozujúce život pacienta. „Keď záchranári privezú pacienta so zlyhávajúcim obehom, bude mať vždy prednosť.  Ak je to pacient, ktorý bude vyžadovať operáciu, robíme neodkladné vyšetrenia a je privolaný príslušný špecialista. Pacienti v čakárni s menej závažnými diagnózami, ktoré znesú odklad, musia jednoducho počkať. Toto však pacienti veľmi často nechápu,“ dodáva primár. Určite však pacient nesedí v čakárni hodiny bez povšimnutia. „Ak pacient musí čakať, tak v prípade tržných poranení dostane aspoň základné ošetrenie a na samotný výkon počká. O každom jednom pacientovi je informovaný vedúci lekár smeny, prípadne ďalší voľný lekár – telefonicky prípadne elektronicky, aby sa pacientovi dostala odborná pomoc,“ upresňuje MUDr. Frátrik.

Špeciálnu kapitolu však  tvoria agresívni pacienti, ktorí sú zväčša pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Zdravotníci v takomto prípade nemajú inú možnosť, ako privolať políciu –  čo sa deje dva až trikrát v priebehu mesiaca. Najčastejšie ide o úrazy hlavy.

„Je potrebné si uvedomiť, že pacient pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok si následne uhrádza kompletnú zdravotnú starostlivosť. Ak ho k nám privezú záchranári, suma sa môže vyšplhať až na 1000 eur,“ hovorí primár. Navyše tento pacient potom blokuje expektačné lôžko, prípadne ďalšie lôžko na oddelení, pretože nie je schopný postarať sa o seba, čím zdravotnícke zariadenie preberá úlohu aj sociálnej starostlivosti.

Poplatok 10 eur musia zaplatiť pacienti, ktorí urgentný príjem takpovediac „zneužijú“ a prídu s niekoľko dní starými poraneniami, či ťažkosťami, ktoré môže začať riešiť ich ošetrujúci lekár. „Asi najzarážajúcejšie boli pre mňa dva prípady. V oboch išlo o mladých mužov. Jeden prišiel s dvojdňovou zadretou trieskou v prste a druhý so škrabancom na ruke,“ doplnil primár.

Za viac ako dva roky bolo na Oddelení urgentného príjmu ÚVN SNP Ružomberok –  FN ošetrených takmer 180 000 pacientov –  z toho 3 200 pacientov boli cudzí štátni príslušníci, ktorí pomoc na urgentnom príjme vyhľadávajú predovšetkým počas letnej a zimnej turistickej sezóny. Okrem závažných diagnóz, ako sú infarkty či mozgové príhody, patria medzi veľmi časté diagnózy bolesti hlavy, krížov, úrazy rôzneho druhu – tržné rany, zlomeniny, tráviace problémy atď. Urgentný príjem často vyhľadávajú aj rodičia s malými deťmi. Príčinou sú rôzne úrazy, či už doma alebo vonku, bolesti brucha, poranenia domácimi zvieratami atď.

Triáž pacientov na urgentnom príjme v závislosti od závažnosti zdravotného stavu pacienta:

 

Farba

Vysvetlenie

Dĺžka čakania

Červená

Resuscitácia – vysoké riziko ohrozenia života, nutná neodkladná starostlivosť

0 – minút

Oranžová

Naliehavý stav – nevyhnutná okamžitá zdravotná starostlivosť

Do 10 minút

Žltá

Urgentný stav – nevyhnutná včasná zdravotná starostlivosť

Do 60 minút

Zelená

Neurgentný stav – nie je nutná okamžitá zdravotná starostlivosť

Do 120 minút

Modrá

Štandardný stav – nie je nutná zdravotná starostlivosť na urgentnom príjme

Od 120 min