Logo UVN

Oslavy 78. výročia SNP v ÚVN

30. augusta 2022 sa pri pamätníku SNP v areáli Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN konali oslavy 79. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania. Všetci prítomní vzdali hold hrdinom bojujúcim proti fašistickému diktátu a nacistickej ideológii a pred viac ako trištvrte storočím  podstúpili obrovské osobné riziko a v rozhodujúcej historickej chvíli sa postavili na správnu stranu dejín. 

Slovenské národné povstanie je historickým medzníkom v dejinách Slovenska, ktoré vyjadrilo nielen postoj Slovákov k nacizmu, ale tiež pripravilo pôdu na príchod oslobodzovacích jednotiek z východného frontu. Prípravy Slovenského národného povstania začali už v marci 1944, kedy pplk. Ján GOLIAN dostal poverenie od Slovenskej národnej rady  a prezidenta Eduarda BENEŠA na prípravu vojenského povstania, v ktorom veľkú úlohu zohrala aj naša nemocnica.

Samotné povstanie začalo na rozkaz Jána Goliana 29. augusta 1944, ale v Ružomberku bolo vyhlásené už 27. augusta, teda o dva dni skôr. Vo Vojenskej nemocnici v Ružomberku sa tak začalo  s prípravami na evakuáciu a presun do priestorov kúpeľov Korytnica, kde sa 4. septembra 1944 rozvinula poľná nemocnica a okamžite zahájila svoju činnosť. Hneď na druhý deň – 5. septembra 1944 obsadili Vojenskú nemocnicu v Ružomberku Nemci. Vzhľadom na rozsah bojov na území stredného Slovenska vznikla koncom septembra 1944 potreba vytvorenia druhej poľnej nemocnice, ktorú Vojenská nemocnica rozvinula v budove Gymnázia v Tisovci. Vojenská nemocnica zabezpečovala podporu bojujúcich jednotiek na oboch stranách Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Vážime si mimoriadne pracovné nasadenie a obetavosť personálu Vojenskej nemocnice, ktorí v ťažkých podmienkach liečili chorých a ranených.

Česť ich pamiatke!